Vårdnadshavarenkät

Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn ska trivas och få en bra skolgång i den skola du har valt. Under v. 3-9 ombeds du att fylla i vårdnadshavarenkäten via den länk du har fått från ditt barns mentor. Om du inte fått länken så kan du hitta den nedan:

Publicerad: 14 januari 2020