Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Vårdnadshavarenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkäten är en grund för Skolinspektionens granskning av skolor.

Vi önskar att du som vårdnadshavare på Dörbyskolan svarar på enkäten. Har du fler barn på skolan är ett svar per barn önskvärt.

Publicerad: 4 november 2019