Edwise

Inför, under och även efter utvecklingssamtalen kan man som vårdnadshavare se elevens utveckling. Detta gäller både föregående och nuvarande termin.

Klicka på länken för att få mer information kring inloggning på Edwise.

Publicerad: 23 september 2019