Make music matter

make music matter

Make Music Matter! - I Have A Dream

Under läsåret 2019-2020 deltar Dörbyskolans mellanstadium i musikprojektet Make Music Matter! I Have A Dream. Musikprojektet är ett unikt samarbete mellan det nationella skolprojektet Make Music Matter! och ABBA The Museum. Det är ett skolprojekt som fokuserar på drömmar, entreprenörskap, kreativitet och digitalisering, samtidigt som Konventionen om barnets rättigheter (Barnkonventionen), som firar 30 år, uppmärksammas. Vidare behandlas en betydelsefull del av svensk musikhistoria i popsagan ABBA som överträffade drömmen inom ramen för projektet. Eleverna får i projektet bl.a. arbeta med:

  • Text & Musikskapande – eleverna får skriva en egen sångvers till ABBA:s låt ”I Have A Dream” samt göra en musikalisk tolkning av låten i egen musikproduktion
  • Barnkonventionen
  • Musikhistoria - ABBA
  • Digitala verktyg för musikproduktion i musikverktyget Soundtrap.
Publicerad: 19 september 2019