Ett digitalt liv

Bild

2017 reviderades nuvarande läroplan för att lägga till “Digital kompetens” som ett av skolans mål. Framförallt har den digitala kompetensen införlivats i skolans enskilda ämnen men Dörbyskolan vill under detta läsår också fokusera på digital kompetens på en bredare front.

Under namnet “Ett digitalt liv” kommer eleverna varje månad mötas av nya teman som faller under det vida begreppet digital kompetens. Dessa är t.ex.

Nätikett - Hur man uppför sig och interagerar med andra digitalt.

Personlig data och integritet - Hur man skyddar sig själv och sitt privatliv i en värld där allt mer av personlig information finns tillgänglig.

Hälsa och välbefinnande - Skärmtid, “musarm” och de psykiska effekterna av sociala medier.

Skolans förhoppning är att rusta eleverna för att på ett positivt och meningsfullt sätt kunna leva Ett digitalt liv.

Som en start på detta projekt kommer föreläsaren och f.d. polisen Andreas Glingfors och föreläser för elever och vårdnadshavare under den 10:e och 11:e september. Hans föreläsningar behandlar de knepiga situationer som kan uppstå för våra barn/elever ute på nätet, vilka konsekvenser detta kan få och på vilket sätt vi vuxna kan hjälpa dem i det.

Publicerad: 5 september 2019