Sommaravslutning vårtermin 2019

Den 14/6 har Dörbyskolans elever i åk 1-6 och personal sommaravslutning i kyrkan. Platserna i kyrkan är i första hand reserverade till elever och personal. I mån av plats är vårdnadshavare välkomna att närvara vid elevernas avslutning.

Tiderna i kyrkan är:

Årskurs 5-6 kl. 10.00-10.30

Årskurs 1-2 kl. 10.40-11.10

Årskurs 3-4 kl. 11.20-11.50

 

Förskoleklassens avslutning sker på Tiltvägen kl. 8.30-9.00

Publicerad: 17 maj 2019