Ledig i jul?

På Kalmar kommuns skolor arbetar fler än 600
personer för att skapa en trygg och väl fungerande
verksamhet. Tillsammans har dessa medarbetare en
mycket stor och varierad kompetens för att möta en
mångfald av behov hos eleverna.

Ska Ditt barn inte vara på fritids vissa dagar under jullovet?

Meddela skolan detta. Enklast gör du det med ett sms.

Skicka SMS till 0730-12 14 24
LEDIG personnummer från-till (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD)

Exempel 1
Ditt barn ska inte vara på fritids de två dagarna i veckan mellan jul och nyår
LEDIG personnummer 171227-171228

Exempel 2
Ditt barn ska inte vara på fritids alls under lovet
LEDIG personnummer 171221-180106

Exempel 3
Ditt barn ska inte vara på fritids enstaka dagar – skicka ett sms per tillfälle
LEDIG personnummer 171228
LEDIG personnummer 180103

Publicerad: 22 oktober 2018