Information kring frukosttider och rastaktiviteter för elever med fritidshemstid på morgonen

Frukosttiden är tidigarelagd med 10 minuter och börjar kl. 07.30. Elever som vill äta frukost på skolan behöver komma kl. 07.25. De elever som kommer efter att frukosten har börjat är ute på rast och anmäler sig till rastvärd som står med gul väst utanför Ingvars fritids. Kl. 07.50 kommer pedagogerna och eleverna genomföra pulshöjande aktiviteter då forskning visar att pulshöjande aktiviteter under 4-10 minuter öppnar upp hjärnans kapacitet på eleverna så att de har lättare att koncentrera sig de närmaste två timmarna och på så sätt har lättare för att ta till sig undervisningen. Efter aktiviteten går eleverna samlade in i sina respektive klassrum. Förändringarna i tiderna görs för att Dörbyskolans elever ska få möjlighet att prestera ännu bättre i skolan då vi med den pulshöjande aktiviteten ger eleverna en bättre start på dagen samt att vi samla alla eleverna så att lektionen kan starta kl. 8.10.

Publicerad: 24 augusti 2018