Information om läsårsstarten för läsåret 2018/2019

Information om läsårsstarten 18/19
Den 20/8 kl. 8.10 börjar skolan för alla elever som går i åk 1-6. Lärare och personal finns på plats och hjälper eleverna att hitta rätt.

Åk 1 samlas i klassrummen på Tilvägen 3

Mentorer i åk 1: Anne Carlsson, Lillemor Ljunggren och Miriam Darwiche

Åk 2 samlas i klassrummen på Tiltvägen 6

Mentor åk 2: Cecilia Sturesson, Maria Jonsson och Ulrika Lundin

Åk 3 samlas i klassrummen på Tiltvägen 3

Mentorer i åk 3: Sara Nilsson och Linnea Wahlman

Åk 4 samlas i klassrum på Odlingsvägen 3 (Barkestorpsskolan)

Mentorer i åk 4: Frida Johansson och Ellinor Tanö

Åk 5 samlas i klassrum på Odlingsvägen 3 (Barkestorpsskolan)

Mentorer i åk 5: Therese Johnsson och Ann Kinnander

Åk 6 samlas i klassrum på Odlingsvägen 3 (Barkestorpsskolan)

Mentorer i åk 6: Kjell Carlsson och Martina Karlgren

Senast uppdaterad: 16 augusti 2019
Publicerad: 26 juni 2018