Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Dörbyskolan

Välkommen till Dörbyskolan

På Dörbyskolan skapar vi ett ömsesidigt intresse för utveckling av digital kompetens för elever och lärare på vår skola.

Kontakta Dörbyskolan

Viktigt att veta

Om Dörbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Dörbyskolan

Resultat och metoder på Dörbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Dörbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Dörbysk...

Elev och vårdnadshavare på Dörbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Dörbyskolan

Prov och läxor på Dörbyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Dörbyskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Dörbyskolan

Dörbyskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Elevhälsa på Dörbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Dörbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

$widget.img.alt

Nyheter

 • Utbildning och barnomsorg / 16 juni

  Information om läsårsstarten för läsåret 2020/2021

  Information om läsårsstarten 20/21 Den 18/8 kl. 8.10 börjar skolan för alla elever som går i försko...

 • Utbildning och barnomsorg / 03 juni

  Omdömen i Edwise

  Från och med fredagen den 12 juni är de skriftliga omdömena, för elever som går i årskurserna 1-5 på...

 • Utbildning och barnomsorg / 15 april

  Skolavslutning

  Folkhälsomyndighetens och kommunens rekommendationer är att vi i skolan ska genomföra skolavslutning...

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.