Dörbyskolan

Välkommen till Dörbyskolan

På Dörbyskolan skapar vi ett ömsesidigt intresse för utveckling av digital kompetens för elever och lärare på vår skola.

Kontakta Dörbyskolan

Viktigt att veta

Om Dörbyskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Dörbyskolan

Resultat och metoder på Dörbyskolan

Kunskap i fokus. Skolan ska ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändig

Stöd, hälsa och trygghet på Dörbyskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa, trygghetsgrupp och krisgrupp, beroende på behov på Dörbysk...

Elev och vårdnadshavare på Dörbyskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Dörbyskolan

Prov och läxor på Dörbyskolan

Information om fokustid och nationella prov på Dörbyskolan

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Dörbyskolan

Dörbyskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Elevhälsa på Dörbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Dörbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

$widget.img.alt

Nyheter

 • Utbildning och barnomsorg / 04 december

  Omdömen

  Från och med den 1 januari är de skriftliga omdömena, för elever som går i årskurserna 1-5 på Dörbys...

 • Utbildning och barnomsorg / 04 november

  Vårdnadshavarenkät

  Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät. Enkäten är en grund för Skolinspektionens granskning...

 • Utbildning och barnomsorg / 04 oktober

  Drop in fika på fritids

  Fritidshemmen har bjuder på drop in fika efter skoldagen för att vårdnadshavare ska kunna komma och ...

Evenemang

Kunde inte hitta några evenemang.