Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Fotografering i skola och förskola

Det finns många tillfällen i förskola och skola då vårdnadshavare eller andra anhöriga vill fotografera och filma, både i den dagliga verksamheten och vid olika tillställningar.

Man ska alltid vara försiktig när det gäller bilder på barn. Idag kan bilder spridas
mycket enkelt via sociala medier – ofta på ett harmlöst sätt, men det kan få oanade
konsekvenser för de barn och elever som har skyddad identitet. Bildpublicering i
sociala medier kan även innebära kränkning enligt personuppgiftslagen.

Grundat på respekt för varje enskilt barn och för varje familj tillämpar vi följande
policy i våra förskolor och skolor:

  • Endast personalen på förskolan/skolan fotograferar verksamheten och då som ett
    inslag i den pedagogiska dokumentationen
  • Vårdnadshavare får under ordnade former och enligt personalens anvisningar
    fotografera sina egna barn

Vi hoppas på förståelse för detta. Har du frågor är du välkommen att prata med
personalen på din förskola eller skola.

Fler sidor inom trygghet och säkerhet på djurängsskolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Djurängsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Djurängsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Djurängsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 23 maj 2017