Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Elevhälsa på Djurängsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja våra elevers välbefinnande och deras utveckling mot kunskapsmålen.

Vår elevhälsa består av rektor, biträdande rektor, skolsköterska, kurator, speciallärare och specialpedagog. Vi har även tillgång till skolpsykolog och skolläkare. Elevhälsan träffas varje vecka för att tillsammans med pedagogerna i klasserna skapa goda förutsättningar för att våra elever ska må väl i skolan och utveckla sina förmågor optimalt efter sina förutsättningar. Elevhälsans samlade kompetens är en viktig roll i att identifiera behov av stöd tidigt hos våra elever.

Vid behov kallar vi vårdnadshavarna till samråd. Då deltar någon från elevhälsan och elevens pedagog med syfte att tillsammans med vårdandshavarna skapa bra förutsättningar för eleven.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på djurängsskolan

Trygghet och säkerhet på Djurängsskolan

Djurängsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Trygghetsgrupp och POSOM-grupp

Senast uppdaterad: 16 oktober 2018
Publicerad: 23 maj 2017