Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Vision och mål

Vår vision är "En trygg miljö för lärande"

Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment, då skapar vi bra grundförutsättningar för en god lärmiljö som främjar våra barn och elever i deras kunskapsutveckling.

Vi är en liten enhet där alla våra barn blir sedda av engagerade och kompetenta pedagoger. Vi strävar efter att hela enheten ska ha en gemensam pedagogisk grundsyn och vi för en fortlöpande diskussion om vad framtidens barn behöver ha med sig för att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Att följa den "röda tråden" från ett års ålder och uppåt, ska genomsyra allt vi gör, inte enbart enstaka aktiviteter.

Fler sidor inom resultat och metoder på djurängsskolan

Modersmål, hemspråk på Djurängsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Djurängsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Djurängsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Senast uppdaterad: 18 oktober 2017
Publicerad: 5 juni 2017