Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Skolan och dess omgivning

Djurängen ligger i ett naturskönt område strax norr om Kalmars innerstad. Det är blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus.

Djurängsskolan är en skolenhet och vi har barn från åldrarna förskoleklass upp till årskurs 6.

Fler sidor inom om djurängsskolan

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 10 augusti 2020
Publicerad: 23 maj 2017