Skolan och dess omgivning

Djurängen ligger i ett naturskönt område strax norr om Kalmar innerstad. Det är blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus. För tillfället är skolan belägen på Tullbroskolan, detta under perioden som vår nya skola byggs.

Djurängsskolan är en skolenhet med både förskola och skola och vi har barn från åldrarna 1 år till upp till skolår 6. Förskolan Djurängen ligger i Djurängen men Djurängsskolan är i tillfälliga lokaler då vår skola har rivits och det just nu pågår en nybyggnation av skola samt fyra nya förskoleavdelningar.

Vår skola finns på Tullbroskolans tredje våning och vår förkoleklass och vårt fritidshem finns i Bernhardinaskolan. Båda byggnaderna är belägna vid stadsbiblioteket i centrala Kalmar. Under vår lokalisering på Tullbro utnyttjar vi alla de möjligheter som närheten till staden och kulturlivet innebär.

Fler sidor inom om djurängsskolan

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Utflyttning och nybyggnation

Information om utflyttning och nybyggnation av Djurängsskolan

Senast uppdaterad: 23 maj 2018
Publicerad: 23 maj 2017