Skolan och dess omgivning

Djurängen ligger i ett naturskönt område strax norr om Kalmars innerstad. Det är blandad bebyggelse, med villor och flerfamiljshus.

Djurängsskolan är en skolenhet med både förskola och skola och vi har barn från åldrarna 1 år till upp till skolår 6.


Fler sidor inom om djurängsskolan

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Senast uppdaterad: 28 januari 2020
Publicerad: 23 maj 2017