Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Om Djurängsskolan

Vi erbjuder följande verksamheter:

  • Förskoleklass
  • Skola 1-6
  • Fritidshem

Vår vision är "En trygg miljö för lärande". Vi vill att våra barn och elever ska känna en trygghet under hela dagen och under alla dagens lärmoment. Då skapar vi bra grundförutsättningar för en god lärmiljö som främjar våra barn och elever i deras kunskapsutveckling.

Vi är en liten enhet där alla våra barn blir sedda av engagerade pedagoger. Vi strävar efter att hela enheten ska ha en gemensam pedagogisk grundsyn och vi för en fortlöpande diskussion om vad framtidens barn behöver ha med sig för att bli fullvärdiga samhällsmedlemmar. Att följa den "röda tråden" ska genomsyra allt vi gör, inte enbart enstaka aktiviteter.

Kontakta Djurängsskolan

Kontaktuppgifter till Djurängsskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Djurängsskolan

Djurängsskolans omgivning och lokaler