Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar

Från och med 10 november gäller skärpta allmänna råd i Kalmar kommun och Kalmar län.

Hansa Bygg AB bygger nya Djurängsskolan

Bild

Kalmar kommuns planutskott har idag (2017-12-12) beslutat att tilldela Hansa Bygg AB uppdraget som generalentreprenör att bygga nya förskolan Djurängen och grundskolebyggnad för Djurängsskolan.

Avtalsspärren har gått ut (efter 10 dagars prövningstid) och ingen ansökan om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten. Avtalet med Hansa Bygg AB kan nu undertecknas.

Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Publicerad: 12 december 2017