Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Hansa Bygg AB bygger nya Djurängsskolan

Bild

Kalmar kommuns planutskott har idag (2017-12-12) beslutat att tilldela Hansa Bygg AB uppdraget som generalentreprenör att bygga nya förskolan Djurängen och grundskolebyggnad för Djurängsskolan.

Avtalsspärren har gått ut (efter 10 dagars prövningstid) och ingen ansökan om överprövning har inkommit till förvaltningsrätten. Avtalet med Hansa Bygg AB kan nu undertecknas.

Senast uppdaterad: 4 januari 2018
Publicerad: 12 december 2017