Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Vision och mål

På Barkestorpsskolan har vi fullt utrustade ämnessalar. Vi har ett samarbete med gymnasiet i flera ämnen bland annat i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.

Nyanlända elever erbjuds förberedelseklass med succesiv integrering i ordinarie klass. Detta med fortsatt stöttning i svenska som andraspråk. Vi arbetar med språkutvecklande och -stödjande i alla ämnen vilket gynnar alla elever.

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning).

Modern skolforskning visar tydligt vikten av att kunna ta sig an olika texter för olika ändamål. Detta tränar vi genom schemalagd högläsning med efterföljande reflektioner och samtal omkring skönlitterära texter och faktatexter.

Vi erbjuder fokustid och lovskola med behöriga ämneslärare

Fler sidor inom välkommen till barkestorpsskolan

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Med kunskapsutveckling som mål

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande

Publicerad: 28 oktober 2020