Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Värdegrund

Bild

Allas lika värde och rätt till jämlik skola, på samma skola. Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande. Detta har alla på skolan ansvar för.

Fler sidor inom välkommen till barkestorpsskolan

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Med kunskapsutveckling som mål

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

Vision och mål på Barkestorpsskolan

Engagerade och välutbildade pedagoger arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus

Publicerad: 28 oktober 2020