Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Kontakta Barkestorpsskolan


Tabell: Kontaktuppgifter till Kalmarsundsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Marita Fransson

marita.fransson@kalmar.se

0480-45 20 10

Skolsekreterare

Patricia Larsson

patricia.larsson@kalmar.se

0480-45 20 00

Vaktmästare

Gualtiero De Simone

gualtiero.de-simone@kalmar.se

070-344 05 16

IT-pedagog

Jonatan Skäryd

jonatan.skaryd@kalmar.se

0480-45 20 23

Skolsköterska

Anette Arvidsson

anette.arvidsson@kalmar.se

0480-45 20 19

Kurator

Jenny Johansson

jenny.johansson_5@kalmar.se

0480-45 21 18


Fler sidor inom välkommen till barkestorpsskolan

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Med kunskapsutveckling som mål

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

Vision och mål på Barkestorpsskolan

Engagerade och välutbildade pedagoger arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande

Senast uppdaterad: 24 februari 2021
Publicerad: 28 oktober 2020