Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

På Barkestorpsskolan finns en stöd-/krisgrupp som träffas två gånger om året. Gruppen har arbetat fram olika handlingsplaner som man kan använda sig av vid krissituationer. Skolan använder sig av olycksfallsrapporter för att förebygga olyckor och för att kunna följa upp statistik och tillbud tillsammans med skolläkare.

Fotografering på Barkestorpsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Barkestorpsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Barkestorpsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Barkestorpsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...