Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

På Barkestorpsskolan finns en stöd-/krisgrupp som träffas två gånger om året. Gruppen har arbetat fram olika handlingsplaner som man kan använda sig av vid krissituationer. Skolan använder sig av olycksfallsrapporter för att förebygga olyckor och för att kunna följa upp statistik och tillbud tillsammans med skolläkare.