Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på barkestorpsskolan

Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Barkestorpskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sekretess i skolan

Hur vi hanterar känsliga ärenden

Fotografering i skola och förskola

Gällande fotografering i skolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Barkestorpsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Trygghet och säkerhet på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, och POSOM-grupp

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 28 oktober 2020