Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Vi arbetar aktivt med att främja elevers välbefinnande och hälsa genom att personal har en hög tillgänglighet för våra elever. Alla elever erbjuds hälsosamtal i åk 7. Kurator finns tillgänglig för elever som av olika anledningar har ett behov av samtal. Skolan är HBTQ-certifierad.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på barkestorpsskolan

Olycksfallsförsäkring

Om olycksfallsförsäkring på Barkestorpsskolan

Sekretess i skolan

Hur vi hanterar känsliga ärenden

Fotografering i skola och förskola

Gällande fotografering i skolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Barkestorpsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Trygghet och säkerhet på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, och POSOM-grupp

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 28 oktober 2020