Stöd, hälsa och trygghet på Barkestorpsskolan

All personal som arbetar på Barkestorpsskolan har ansvar för elevernas trygghet. Vi är en skola som främjar elevernas hälsa och förebygger ohälsa. Vi stödjer och ser varje individ utifrån deras förutsättningar och individuella behov.

Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Barkestorpskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Olycksfallsförsäkring

Om olycksfallsförsäkring på Barkestorpsskolan

Sekretess i skolan

Hur vi hanterar känsliga ärenden

Fotografering i skola och förskola

Gällande fotografering i skolan

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Barkestorpsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Trygghet och säkerhet på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, och POSOM-grupp

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser