Stöd, hälsa och trygghet

All personal som arbetar på Barkestorpsskolan har ansvar för elevernas trygghet. Vi är en skola som främjar elevernas hälsa och förebygger ohälsa. Vi stödjer och ser varje individ utifrån deras förutsättningar och individuella behov.

Elevhälsa på Barkestorpsskolan

Elevhälsans uppdrag på Barkestorpskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, och POSOM-grupp