Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål

På Barkestorpsskolan har vi fullt utrustade ämnessalar. Vi har ett samarbete med gymnasiet i flera ämnen bland annat i matematik och i de naturvetenskapliga ämnena.

Nyanlända elever erbjuds förberedelseklass med succesiv integrering i ordinarie klass. Detta med fortsatt stöttning i svenska som andraspråk. Vi arbetar med språkutvecklande och -stödjande i alla ämnen vilket gynnar alla elever.

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning).

Modern skolforskning visar tydligt vikten av att kunna ta sig an olika texter för olika ändamål. Detta tränar vi genom schemalagd högläsning med efterföljande reflektioner och samtal omkring skönlitterära texter och faktatexter.

Vi erbjuder fokustid och lovskola med behöriga ämneslärare

Fler sidor inom resultat och metoder på barkestorpsskolan

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande

Publicerad: 28 oktober 2020