Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund

Bild

Allas lika värde och rätt till jämlik skola, på samma skola. Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande. Detta har alla på skolan ansvar för.

Fler sidor inom resultat och metoder på barkestorpsskolan

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Barkestorpsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Barkestorpsskolan

Engagerade och välutbildade pedagoger arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete

Publicerad: 28 oktober 2020