Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Resultat och uppföljning

Fler sidor inom resultat och metoder på barkestorpsskolan

Modersmål, hemspråk på Barkestorpsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Barkestorpsskolan

Engagerade och välutbildade pedagoger arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande

Publicerad: 28 oktober 2020