Skolan och dess omgivning

Barkestorpsskolan blev klar 1986 och har därför relativt välplanerade lokaler för våra behov.

Vi befinner oss just nu i en renoveringsperiod av våra lokaler och utemiljö. 
Renoveringen kommer att medföra en kvalitetshöjning av arbetsmiljön gällande lektioner och social samvaro. I våra lokaler ligger Smedby bibliotek vilket medför ett  viktigt och bra pedagogiskt verktyg för elever och personal. Vi har även förmånen att ha fritidsgård och bibliotek beläget i skolans lokaler.

Barkestorpsskolans organisation

  • Tre klasser åk 7
  • Tre klasser åk 8
  • Tre klasser åk 9
  • Elevantalet i klasserna 17–26 elever. Totalt går cirka 210 elever på vår skola
  • Legitimerade lärare
  • Specialpedagog/speciallärare
  • Ämnesresurs i de flesta ämnen
  • Elevhälsa bestående av kurator och skolsköterska på enheten
  • Tillgång till skolläkare och skolpsykolog

Fler sidor inom om barkestorpsskolan

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Barkestorpsskolans rektor och skolledning

Personal

Information om kontaktuppgifter till personalen på Barkestorpsskolan

Senast uppdaterad: 6 augusti 2020
Publicerad: 23 maj 2017