Om Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans ledord är L.Ä.S

Barkestorpsskolan ligger i Smedby, ett samhälle en mil väster om Kalmar. Vi är en 7-9 skola med cirka 210 elever fördelat på tre klasser i årskurs 7, två klasser i årskurs 8 och tre klasser i årskurs 9.

Vi arbetar för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och mot högre måluppfyllelse. För detta krävs att eleverna känner trygghet och tillit, vilket vi skapar genom förebyggande trygghetsarbete och aktivt elevhälsoarbete. Vi är en liten enhet där alla elever blir sedda varje dag. Vi har skolkurator och skolsköterska på enheten och vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå.

Vi har ett gott samarbete med fritidsgården som finns i skolans lokaler vilket ger goda förutsättningar att skapa helhet omkring våra elever.

Alla på skolan har en samsyn på hur vi jobbar med undervisningen i klassrummet. Språkutvecklande/språkstödjande, Lässtrategier

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Barkestorpsskolans rektor och skolledning

Personal

Information om kontaktuppgifter till personalen på Barkestorpsskolan

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler