Prov och läxhjälp

Alla elever har möjlighet att diskutera om hur man helst vill genomföra sina prov.

Vi försöker organisera läxor och prov så det ska bli en jämn arbetsbelastning över veckan.

Vi har fokustid fyra pass i veckan. På måndagar 2x40 min. Vid dessa tillfällen finns alla teoretiska ämnen representerade samt en speciallärare. Tisdagar och torsdagar finns lärare tillgänglig i engelska, svenska och matematik. Dessa pass är 60 minuter. Därutöver finns alltid möjlighet att tillsammans med ämneslärare se över ytterligare möjligheter till extra arbetstid. Vi erbjuder lovskolor på sportlov, påsklov och sommarlov.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på barkestorpsskolan

Inloggning vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Barkestorpsskolan

Information om Dörbyskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Sjukanmälan på Barkestorpsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 5 maj 2020
Publicerad: 23 maj 2017