Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus. Barkestorpsskolans ledord är: L.Ä.S

Läsning är, sedan många år tillbaka, ett utvecklingsområde på vår skola. Vi arbetar med lässtrategier för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att ta sig an texter av olika slag. God läsförmåga med bra strategier ger förutsättningar att lyckas i skolans ämnen och i samhället och livet i stort.

Ämnesfokus, vi har ämnesklassrum vilket ger större möjlighet till ämnesspecifika miljöer och möjliggör större utbud av ämnesspecifikt arbetsmateriel.

Språkutveckling, all personal har genomgått kontinuerliga fortbildningar i språkutvecklande/språkmedvetet arbetssätt och bemötande. Detta genomsyrar undervisningen i alla ämnen.

Fler sidor inom om barkestorpsskolan

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Med kunskapsutveckling som mål

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

Publicerad: 28 oktober 2020