Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Skolan och dess omgivning

Barkestorpsskolan blev klar 1986 och har därför relativt välplanerade lokaler för våra behov.

Vi befinner oss just nu i en renoveringsperiod av våra lokaler och utemiljö. 
Renoveringen kommer att medföra en kvalitetshöjning av arbetsmiljön gällande lektioner och social samvaro. I våra lokaler ligger Smedby bibliotek vilket medför ett  viktigt och bra pedagogiskt verktyg för elever och personal. Vi har även förmånen att ha fritidsgård och bibliotek beläget i skolans lokaler.

Barkestorpsskolans organisation

  • Elevantalet i klasserna 17–26 elever. Totalt går cirka 210 elever på vår skola
  • Legitimerade lärare
  • Specialpedagog/speciallärare
  • Ämnesresurs i de flesta ämnen
  • Elevhälsa bestående av kurator och skolsköterska på enheten
  • Tillgång till skolläkare och skolpsykolog

Fler sidor inom om barkestorpsskolan

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Med kunskapsutveckling som mål

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus

Publicerad: 28 oktober 2020