Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Förväntningar på Barkestorpsskolan

Vi arbetar för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och mot högre måluppfyllelse.

För detta krävs att eleverna känner trygghet och tillit, vilket vi skapar genom förebyggande trygghetsarbete och aktivt elevhälsoarbete. Vi är en liten enhet där alla elever blir sedda varje dag. Vi har skolkurator och skolsköterska på enheten och vid behov finns även skolläkare och skolpsykolog att tillgå.

Alla på skolan har en samsyn på hur vi jobbar med undervisningen i klassrummet. Språkutvecklande/språkstödjande lässtrategier.

Fler sidor inom om barkestorpsskolan

Kontakta Barkestorpsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och trygghet i fokus

Publicerad: 28 oktober 2020