Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar ht 2020 och vt 2021

Dessa lov- och studiedagar gäller för Barkestorpsskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Vårterminen 2020

  • 8 januari (studiedag)
  • 16-17 mars (studiedagar)
  • 11 maj (studiedag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på barkestorpsskolan

Inloggning vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Barkestorpsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Barkestorpsskolan

Sjukanmälan på Barkestorpsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 5 augusti 2020
Publicerad: 21 augusti 2018