Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Distansundervisning v. 9

Hej

Hoppas ni alla haft en bra ledighet. Som ni säkert läst och kanske även hört så står vi återigen inför en period med distansundervisning. Anledningen till detta är att smittspridningen ökar i Kalmar och i regionen. Beslutet är fattat av huvudman, utifrån smittskyddsläkares rekommendationer.

 • Information om vad som gäller f om måndag 1 mars – 5 mars, i nuläget.
  Elever i behov av särskilt stöd och elever som läser svenska som
  andraspråk i mindre grupp kommer ha undervisning på skolan. Vilka
  elever som berörs av detta kommer kontaktas av speciallärare och
  svenska som andraspråkslärare.
 • Eleverna följer sitt ordinarie schema.
 • Skulle elever sakna något material hemma, kommer det att kunna
  hämtas på skolan, torsdag och fredag. Alternativt måndag förmiddag,
  efter att man som elev eller vårdnadshavare kontaktat skolan.
  0480-452000 alt. 0480-452010
 • Lunch: Man beställer lunchlåda/or på närmaste skolrestaurang.
  Barkestorpsskolans kök tel.nr 452005,
  Trekantenskolans kök tel.nr 452113
  Elever som har längre avstånd(ca 5 km) till skolan kan ansöka om
  matersättning på 25 kr/dag. Det är vårdnadshavare som ansöker.
  Se Barkestorpsskolans hemsida.
 • Vid sjukdom sjukanmäler vårdnadshavare som vanligt.
  Har du som elev tekniska frågor så kontaktar du din lärare eller
  jonatan.skaryd@kalmar.se
  Vi gör vad vi kan för att säkerhetsställa att inga obehöriga kan ta sig in i våra
  mötesplattformar.
  Har ni ytterligare frågor beträffande undervisning mm. så kontaktar ni era
  kontaktlärare i första hand.
  Administrationen kommer alltid att vara bemannad så ni är som vanligt
  välkomna att höra av er med ev. frågor.

Med vänliga hälsningar
Marita Fransson
Rektor Barkestorpsskolan
0480-452010
Marita.Fransson@Kalmar.se

Publicerad: 1 mars 2021