Barkestorpsskolan

Välkommen till Barkestorpsskolan

Den lilla skolan med stora ambitioner och med trygghet i fokus.

Barkestorpsskolans ledord är L.Ä.S

Läsning är, sedan många år tillbaka, ett utvecklingsområde på vår skola. Vi arbetar med lässtrategier för att ge eleverna bästa möjliga förutsättningar för att ta sig an texter av olika slag. God läsförmåga med bra strategier ger förutsättningar att lyckas i skolans ämnen och i samhället och livet i stort.

Ämnesfokus, vi har ämnesklassrum vilket ger större möjlighet till ämnesspecifika miljöer och möjliggör större utbud av ämnesspecifikt arbetsmateriel.

Språkutveckling, all personal har genomgått kontinuerliga fortbildningar i språkutvecklande/språkmedvetet arbetssätt och bemötande. Detta genomsyrar undervisningen i alla ämnen.

Kontakta Barkestorpsskolan

Viktigt att veta

Om Barkestorpsskolan

Organisation och kontaktuppgifter på Barkestorpsskolan

Resultat och metoder på Barkestorpsskolan

Forskning visar att tillgången till ett utvecklat språk är en framgångsfaktor i dagens samhälle

Stöd, hälsa och trygghet på Barkestorpsskolan

När eleven behöver extra stöd och hjälp finns elevhälsa och krisgrupp, beroende på behov på Barkestorpsskolan

Elev och vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Information till dig som elev och vårdnadshavare på Barkestorpsskolan

Prov och läxor på Barkestorpsskolan

Information om fokustid och nationella prov på Barkestorpsskolan

$widget.img.alt

Värdegrund på Barkestorpsskolan

Värdegrundsarbetet ligger som grund i skolans vardagsarbete och ska hållas levande

$widget.img.alt

Skolan och dess omgivning på Barkestorpsskolan

Barkestorpsskolans omgivning och lokaler

$widget.img.alt

Nyheter

 • Utbildning och barnomsorg / 14 januari

  Vårdnadshavarenkät

  Nu är det dags för dig som vårdnadshavare att ge din syn på det jobb vi lägger ner för att ditt barn...

 • Utbildning och barnomsorg / 14 januari

  Tyck till

  Dina synpunkter på vår verksamhet lämnar du genom att använda "Tyck till"-länkarna. Här kan du även ...

 • Utbildning och barnomsorg / 04 december

  Skolstart 2019

   Efter juluppehållet börjar börjar den 9 januari 2020, kl 08:10

Evenemang