Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Vision och mål

Den röda tråden genom verksamheten

Förskoleklassen är den sammankopplande länken mellan förskolan och skolan. Här börjar vi dagen med en liten stunds taktil massage, vilket skapar lugn och en vi-känsla. Alla elever ska känna sig välkomna och som en viktig del av gruppen. Eleverna delas i två eller tre grupper vid samlingar, vissa aktiviteter och idrott. Det är en tydlig struktur och fasta rutiner i vår verksamhet vilket skapar trygghet för alla.

Vi lärare lägger stor vikt på barnens lek, sociala utveckling och lärande. Vi strävar efter att barnen ska utveckla sina förmågor i svenska och matematik på ett lustfyllt sätt. Den motoriska utvecklingen och det egna skapandet är också viktigt. Skolgården är stor och inbjuder till många olika aktiviteter, till exempel bollspel, kojbygge i ”skogen” och klättring.

Lärarna på Åbyskolans fritidshem arbetar för att skapa en trygg och lärande miljö där eleverna får ta initiativ och utveckla sina intressen. Eleverna erbjuds att delta i olika aktiviteter så som skapande verksamhet, idrottshallen och spel. Uteleken är en stor del av verksamheten och vår fina skolgård inbjuder till många olika lekar, vi har också organiserad lek i olika konstellationer. Elevernas intressen är med och styr vilket innehåll fritidstiden får, samtidigt som lärarna försöker få eleverna att pröva på sådant de inte gjort förut.

Fritidshemmet ska också stödja och stärka lärandet i skolan. Lärarna på fritidshemmet deltar i klassernas arbete även under förmiddagstid. På så sätt
skapas en röd tråd genom de båda verksamheterna.

På skolan har vi erfarna och ambitiösa lärare som arbetar för att alla elever ska uppnå de grundläggande målen. Vi ska också inspirera alla elever att nå så långt som möjligt. Lärarna försöker hela tiden hitta olika sätt för att få eleverna engagerade och att lära sig mera.

Vi tränar eleverna att ta ett större ansvar ju äldre de blir. De får då ta ansvar för flera aktiviteter på skolan. Skolans personal ser och bemöter alla elever med positiva
förväntningar, och är goda förebilder.

Fler sidor inom resultat och metoder på åbyskolan

Modersmål, hemspråk på Åbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Åbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Åbyskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.

Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Publicerad: 29 maj 2017