Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Värdegrund

Bild

Jag kan, jag vill och jag duger.

Åbyskolan vill ge alla elever den stimulans och kunskap de behöver för att utveckla sina förmågor och sitt lärande. Vi vill inspirera, utmana och uppmuntra att testa och försöka, för att de utifrån sina egna förutsättningar ska nå så långt som möjligt. På Åbyskolans arbetar vi för att arbetsmiljön främjar trygghet, trivsel och arbetsglädje för alla elever och vuxna.

Åbyskolan är en plats där alla ska känna, jag kan, jag vill och jag duger. Vi vill genom denna vision skapa ett arbetsklimat som vilar på demokratins grund och med en tillåtande atmosfär, där vi respekterar varandras olikheter och bestämt tar avstånd från alla former av diskriminering och kränkande behandling.

Fler sidor inom resultat och metoder på åbyskolan

Modersmål, hemspråk på Åbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Åbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Åbyskolan

Information om Åbyskolans vision och mål för skolan

Senast uppdaterad: 26 januari 2018
Publicerad: 29 maj 2017