Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Resultat och metoder

Grundskolan är målstyrd. Det betyder att de politiker som valts av medborgarna anger övergripande mål och ger en budget som ska användas för att nå målen.

Varje skola har sina egna mål och metoder att nå sina mål. Under "Resultat och uppföljning" kan du som elev eller vårdnadshavare läsa resultaten för Kalmar kommuns skolor i olika undersökningar.

Modersmål, hemspråk på Åbyskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Åbyskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Åbyskolan

Information om Åbyskolans vision och mål för skolan

Värdegrund på Åbyskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten.