Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Om Åbyskolan

Välkommen till Åbyskolan!

Åbyskolan är vackert belägen 1,5 mil norr om Kalmar. Vi är en 1-6-skola och till oss hör också en förskola. Vi har alltså förmånen att följa barnen från det att de skolas in på förskolan tills att de lämnar oss i årskurs 6.

Vi vill att barnen utvecklar en bra självkänsla och respekt för varandra och andra. Vi vill erbjuda en miljö som är tillfredsställande för alla och en skola fri från kränkningar. Vi arbetar systematiskt med kvalité, måluppfyllelse och elevhälsa. Alla lärare arbetar nära varandra och vi jobbar efter att ”alla barn är allas barn”. Vi är en skola där vi har korta beslutsvägar och där vi lägger stor vikt vid att alla hjälps åt och att vi arbetar mot samma mål. Alla barn ska ha möjlighet att utvecklas efter sin
förmåga och nå så långt som möjligt, både gällande måluppfyllelse och personlig
utveckling.

Vi arbetar aktivt med att förbättra elevernas rastaktiviteter. Detta gör vi genom att ha många saker ute samtidigt för att aktivera våra elever. Vi har även styrda aktiviteter delar av dagen.

Vi har hög måluppfyllelse bland eleverna och vi utbildar ständigt personalen.

Vi erbjuder

  • Förskola
  • Fritidshem
  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6

Kontakta Åbyskolan

Kontaktuppgifter till Åbyskolans rektor och skolledning