Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Förväntningar

Förväntningar

Vi på Åbyskolan förväntar oss att alla följer vår gyllene regel: Så som du vill att andra ska vara mot dig ska du vara mot dem.

 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi tar ansvar för skolans material.
 • Vi ansvarar för våra arbetsuppgifter.
 • Vi är rädda om vår miljö.
 • Vi äter inte godis under skoltid.
 • Vi har inga föremål som stör skolverksamheten.
 • Vi lämnar inte skolans område under skoltid.
 • Vi cyklar inte inom skolans område mellan kl. 07.00-18.00.
 • Vi stannar innanför bussfållorna, när vi väntar på bussen.
 • Vi utsätter inte varandra för några risker.
 • Man får inte ha med föremål till skolan som kan vara till fara.
 • Om man åker inlines eller longboard måste man ha hjälm, handledsskydd, armbågs-skydd och knäskydd.
 • Skolan tar ej ansvar för värdesaker som tas med till skolan.
 1. Eleven kallas till samtal med berörd personal.
 2. Samtal med förälder.
 3. Rektor informeras och samtalar med elev.
 4. Rektorn kontaktar föräldrarna.
 5. Man har ett Samrådsmöte med berörd personal, elev, föräldrar och rektor.
 6. Rektor har uppföljningssamtal med elev och föräldrar.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på åbyskolan

Fritidshem på Åbyskolan

Åbyskolans fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Åbyskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Åbyskolan

Information om Åbyskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Åbyskolan

Information om nationella prov på Åbyskolan

Sjukanmälan på Åbyskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 22 maj 2020
Publicerad: 29 maj 2017