Förväntningar

Förväntningar

Vi på Åbyskolan förväntar oss att alla följer vår gyllene regel: Så som du vill att andra ska vara mot dig ska du vara mot dem.

 • Vi kommer i tid till lektionerna.
 • Vi tar ansvar för skolans material.
 • Vi ansvarar för våra arbetsuppgifter.
 • Vi är rädda om vår miljö.
 • Vi äter inte godis under skoltid.
 • Vi har inga föremål som stör skolverksamheten.
  • Vi lämnar inte skolans område under skoltid.
  • Vi cyklar inte inom skolans område mellan kl. 07.00-18.00.
  • Vi stannar innanför bussfållorna, när vi väntar på bussen.
  • Vi utsätter inte varandra för några risker.
  • Man får inte ha med föremål till skolan som kan vara till fara.
  • Om man åker inlines eller longboard måste man ha hjälm, handledsskydd, arm- bågsskydd och knäskydd.
  • Skolan tar ej ansvar för värdesaker som tas med till skolan.
  1. Eleven kallas till samtal med berörd personal.
  2. Samtal med förälder.
  3. Rektor informeras och samtalar med elev.
  4. Rektorn kontaktar föräldrarna.
  5. Man har ett Samrådsmöte med berörd personal, elev, föräldrar och rektor.
  6. Rektor har uppföljningssamtal med elev och föräldrar.

  Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på åbyskolan

  Fritidshem på Åbyskolan

  Åbyskolans fritidshem

  Inloggning vårdnadshavare på Åbyskolan

  Inloggning till lärportalen EdWise

  Läsårstider och schema på Åbyskolan

  Information om Åbyskolans schema och årsplanering

  Mat i förskola och skola

  Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

  Prov och läxor på Åbyskolan

  Information om nationella prov på Åbyskolan

  Sjukanmälan på Åbyskolan

  Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

  Senast uppdaterad: 21 februari 2018
  Publicerad: 29 maj 2017