Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Socialtjänst på familjecentral

Socionomen på familjecentral arbetar helt utan myndighetsutövning och ingen dokumentation förekommer.

Socionomen jobbar också med

  • förebyggande arbete, råd och stöd i sociala frågor
  • telefonrådgivning, samtal på familjecentral eller hembesök
  • konsulterande roll gentemot övriga professioner på familjecentral

Kontakt

Fler sidor inom gemensamma sidor

Fotografering i förskola och skola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 8 februari 2021
Publicerad: 12 oktober 2017