Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Socialtjänst på familjecentral

Socionomen på familjecentral arbetar helt utan myndighetsutövning och ingen dokumentation förekommer.

Socionomen jobbar också med

  • förebyggande arbete, råd och stöd i sociala frågor
  • telefonrådgivning, samtal på familjecentral eller hembesök
  • konsulterande roll gentemot övriga professioner på familjecentral

Kontakt

Fler sidor inom gemensamma sidor

Fotografering i förskola och skola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Sekretess

Sekretesslagen skyddar information om barns, ungdomars och deras anhörigas personliga förhållanden

Senast uppdaterad: 20 augusti 2020
Publicerad: 12 oktober 2017