Förskola och barnomsorg 1-5 år

Bild

På Kalmar kommuns förskolor arbetar fler än 800 personer för att skapa en trygg, lärorik och väl fungerande verksamhet. Tillsammans har dessa medarbetare en mycket stor och varierad kompetens för att möta och anpassas till en mångfald av behov hos barnen.

Förskola är en skolform för barn i åldern 1-5 år. Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg (familjedaghem) och öppen förskola. Förskolan har sedan hösten 1998 en egen läroplan (Lpfö98).

Anmälan om behov av förskola eller barnomsorg görs lämpligen via den e-tjänst som finns tillgänglig på denna sida. Det är viktigt att anmälan görs i god tid. Inom fyra månader efter anmälan ska barnet erbjudas plats i förskola eller familjedaghem.

Förskolorna har öppet hela året och under större delen av dagen. Kalmar kommun erbjuder också barnomsorg på obekväm arbetstid på fyra förskolor. Öppethållandet kan anpassas till barnens behov och till föräldrarnas arbetstider/studietider.

Alla barn mellan ett och fem år har rätt till förskoleverksamhet. För barn med hemmavarande föräldrar är rätten begränsad till 15 timmer per vecka.

Från och med hösten 2010 infördes allmän förskola för barn mellan tre och fem år. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och gäller 15 timmar per vecka under skolans terminstid. Rätten till allmän förskola infaller från och med höstterminsstarten det år barnet fyller tre år.

Kalmar kommuns förskolor finns i hela Kalmar kommun, nära där barnen bor. Alla barn har rätt till en bra förskola med hög kvalité. Kommunens förskolor tar emot alla, vi gör inget åtskillnad. Kalmar kommun har en skyldighet att erbjuda plats inom fyra månader, det åtagandet lever vi också upp till.

Tillsammans är detta fundament för en hållbar förskola i utveckling – en alla tiders förskola.

Avgiften för förskola och fritidshem fördelas över årets alla tolv månader. Det innebär att även om ditt barn inte vistas i förskolan (eller på fritids) under en sommarmånad så kommer du att få faktura.

Vi garanterar att ditt barn får plats inom fyra månader på någon av kommunens förskolor. Vår målsättning är dock att så långt möjligt tillgodose vårdnadshavarnas önskemål. Kön är gemensam för hela Kalmar men administreras av den förskola där barnet bor. Vänd dig direkt till förskolan där du bor, eller till den förskola som du vill att ditt barn ska placeras på, för att få närmare information.

Avgifter och regler

Avgifter och regler för förskola och pedagogisk omsorg

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Förskolor i Kalmar

Lista över alla förskolor i Kalmar kommun

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he...

Starta fristående barnomsorg

Information om hur man starta fristående barnomsorg