Sjukanmälan och ledighet

Har du barn i förskolan? Du som vårdnadshavare kan enkelt anmäla när ditt barn är sjukt eller kommer att vara borta från förskolan.

För att tjänsten ska fungera måste du först meddela ditt mobilnummer till den avdelning där ditt barn går.

Sjukanmälan

Skicka till 0730 – 12 14 24 texten FRÅNVARO personnummer (ÅÅMMDD-NNNN)
(till exempel FRÅNVARO 010814-0000)

Planerad ledighet

Skicka till 0730 – 12 14 24 texten LEDIG personnummer från-till (TTMM-TTMM)
(till exempel LEDIG 010814-0000 161219-161223)

SMS-anmälan fungerar så här

Efter att du skickat ett SMS kontrolleras att ditt mobilnummer finns registrerat på förskolan. Om så är fallet kontrolleras sedan att det personnummer du skickat stämmer överens med dig enligt folkbokföringen. Stämmer allt registreras frånvaron på barnet och förskolans avdelning får direkt reda på det.

Fler sidor inom gemensamma sidor

Anmäla och säga upp plats

Du anmäler och säger upp plats via vår e-tjänst eller till aktuell förskola eller fritidshem

Giftfri förskola

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Smitta i förskolan

Information när ditt barn är frånvarande på grund av sjukdom

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

För dig som behöver barnomsorg på obekväm arbetstid

Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg, dagbarnvårdare och familjedaghem är förskole- eller fritidshem som bedrivs i dagbarnvårdarens he...

Senast uppdaterad: 1 juni 2020
Publicerad: 18 april 2017