Namn

Luftballongens Förskola

Område

Förlösa

Huvudman

Fristående

Inställningar görs i metadata.