Namn

Förskolan Kotten

Område

Tegelviken

Huvudman

Fristående

Inställningar görs i metadata.