Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/utbildning-och-barnomsorg/forskola-1-5-ar-fritidshem/forskolor-i-kalmar/forskolan-pulpeten-smedjan.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Förskolan Pulpeten-Smedjan

Lärandet är individuellt kontinuerlig process där kunskaperna utvecklas utifrån de förutsättningar , sammanhang och samspel barnet möter och befinner sig i.