Visioner och mål

Vision och värdegrund

Vimpeltorpets förskola ska vara en demokratisk mötesplats för barn, vårdnadshavare och personal där allas röster är lika betydelsefulla.

Att skapa en välkomnande mötesplats för alla som vistas i vår verksamhet En möptesplats som bygger på tillit, vänskapande, förundran och utforskande.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vimpeltorpet

Planer och styrande dokument på förskolan Vimpeltorpet

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Barnets lärande på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur inskolningen sker på förskolan

Miljö på förskolan Vimpeltorpet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Senast uppdaterad: 30 april 2020
Publicerad: 17 oktober 2017