Planer och styrande dokument

Förskolan är en del av utbildningssystemet och är frivillig.

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vimpeltorpet

Visioner och mål på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpets vision och mål

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Barnets lärande på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur inskolningen sker på förskolan

Miljö på förskolan Vimpeltorpet

Miljöarbete och miljöprojekt i förskolan

Senast uppdaterad: 11 oktober 2019
Publicerad: 17 oktober 2017