Omsorg, lek och lärande

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra.

Den som lär något och det som lärs eller den fysiska miljön där lärande sker kan inte skiljas från varandra. Barn är inte på ett särskilt sätt utan de blir i relation till den miljö och de möjligheter den ger barnet.

De vuxna är medskapande av kunskap och undervisar från situationen. Undervisning handlar om att upptäcka, ställa frågor, väcka barnens intressen och sätta saker i rörelse, berika och ge barnen tid att göra om och om igen på olika sätt.