Miljö

Blåklint

Barn tillbringar en stor del av sin tid hos oss på förskolan. Därför är det viktigt att vi på förskolan arbetar med miljöfrågor.

Att arbeta med miljöfrågor är viktigt både för att barnen ska få en så bra miljö som möjligt att vistas i och för att vi ska minska den påverkan verksamheten har på vår gemensamma miljö.

Det handlar om ett gemensamt ansvar och en långsiktig global utveckling. FN:s definition på hållbar utveckling är:

 "en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Fler sidor inom pedagogik, metoder, arbetssätt på förskolan vimpeltorpet

Visioner och mål på förskolan Vimpeltorpet

Förskolan Vimpeltorpets vision och mål

Planer och styrande dokument på förskolan Vimpeltorpet

Planer och dokument som styr förskolans verksamhet

Omsorg, lek och lärande på förskolan Vimpeltorpet

Barn utvecklas och lär i samspel med andra och den omgivande miljön, allt är sammankopplat till varandra

Barnets lärande på förskolan Vimpeltorpet

Information om hur inskolningen sker på förskolan

Senast uppdaterad: 28 november 2019
Publicerad: 17 oktober 2017